Reklamační řádReklamační řád
Informace o podmínkách a způsobu reklamace produktů zakoupených prostřednictvím internetového obchodu na stránkách eshop.koh-i-noor.cz

Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilku nepřebírejte.

Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky poškozen, je potřeba uplatnit reklamaci do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky přímo u dopravce.
PPL
V případně, že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, nebo vykazuje vadu, která nebyla způsobená přepravou, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí.

Vyřízení reklamace urychlíte zasláním zprávy na náš e-mail kht@koh-i-noor.cz.

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:
• kupní doklad (faktura)
• záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
• popis závady, kontakt na vaši osobu
Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Výrobek nám zašlete k reklamaci bez zbytečných odkladů poté, co se vada projeví. Reklamace výrobků, které byly používány i po vzniku vady, nebo u kterých došlo k neodborné opravě, nebude uznána.
Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.
Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s..
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNÍ

Do 14 dnů ode dne dodání zboží máte právo od smlouvy odstoupit.
V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. (s písemným vyjádřením, že odstupujete od smlouvy v rámci 14 dní). Toto rozhodnutí o odstoupení od smlouvy nám musíte sdělit písemně e-mailem na adresu kht@koh-i-noor.cz
Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.
Myslotínská 1429
Pelhřimov 39301

Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s..